รีวิวเที่ยวเชียงใหม่ ฤดูชมดอกไม้ ดอกพญาเสือโคร่ง สวนบ๊วย (3 วัน 2 คืน)

รีวิวเที่ยวเชียงใหม่ ฤดูชมดอกไม้ ดอกพญาเสือโคร่ง สวนบ๊วย

รีวิวเที่ยวเชียงใหม่ ฤดูชมดอกไม้ ดอกพญาเสือโคร่ง สวนบ๊วย 3 วัน 2 คืน มกราคม 2562 : เที่ยวแบบมนุษย์เงินเดือน อากาศหนาวๆ ช่วงต้นปี รีวิวเที่ยวเชียงใหม่ เป็นอีกหนึ่งช่วงน่าเที่ยวของทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่บอกว่าน่าเที่ยวเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกไม้ต่างๆ ได้บาน ออกดอกสวยงาม โดยเฉพาะดอกพญาเสือโคร่ง สวนบ๊วยที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันในทริปนี้ ทริปนี้จึงเป็นทริปสำรวจเส้นทางสายดอกไม้แบบเต็มๆ เลย ช่วงเวลาที่ดอกไม้บาน อาหารที่ทำจากดอกไม้ เพราะเชียงใหม่จะจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 และ กิจกรรม Chiangmai Blooms ช่วงวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ จึงอยากชวนทุกคนไปเที่ยวกัน กำหนดการเดินทางของทริปนี้ วันแรก  5.30 น. เดินทางจาก กทม-เชียงใหม่ โดยสายการบิน Thai Smile 7.00 น. แวะรัปประทานอาหารเช้าที่ 8.30 น. ชมดอกพญาเสือโคร่ง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารี 9.30 น. เข้าชมดอกพญาเสือโคร่ง ที่ขุนวาง 13.00 น. รัปประทานอาหารที่ สวนกุหลาบหลวงโครงการหลวงห้วยผักไผ่ 18.00 น. เข้าที่พักหุบเขาในตำนาน Flora Creek /////////////////////////////////////////// วันที่สอง 6.00 น. ออกจากที่พักสู่ดอยอ่างขาง 8.30 น. ชมดอกพญาเสือโคร่ง/สวนบ๊วย ณสวน ๘0 พรรษา ดอยอ่างขาง 12.00 น. ชม Japanese Land ณ ฮิโนกิแลนด์ 14.00 น. พักกินกาแฟที่สวนอินทผาลัมแห่งแรกของประเทศ  สวนโกหลัก 17.00 น….

Read More